Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

24.09.2018

Pozvánka

XXII. Veletrh vzdělávání Hodonín 2018

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, p.o. ve spolupráci s Úřadem práce ČR pořádá ve dnech 3. - 4. 10. 2018 v Domě kultury, Horní Valy, Hodonín XXII. Veletrh středních škol.

Detail

19.09.2018

Vítání dětí do života 1

Vítání dětí do života

Obec Rohatec připravuje na 27.10.2018 vítání dětí do života. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého dítěte v obřadní síni obecního úřadu, ať se přihlásí do 15.10.2018 na matrice obecního úřadu. Přineste s sebou rodný list dítěte.

Detail

17.09.2018

Svoz plastů a TTP - pátek 5. října 2018

Oznamujeme občanům, že svoz plastů a TTP proběhne v pátek 5. října 2018.

Detail

22.03.2018

Aktuální informace týkající se cestování do zahraničí

Aktuální informace, které se týkají cestování do zahraničí, výše správních poplatků a lhůt pro vydávání cestovních dokladů naleznete v přiloženém letáku nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx („Včasné vyřízení dokladů před letní sezónou 2018“).

Detail

30.09.2017

Změna příloh ke směrnici o DPH

Nové znění Přílohy č. 1 a 3 ke Směrnici o DPH bylo schváleno radou na zasedání dne 21. 9. 2017 usnesením č. 3.2/71-R2017.

Detail

03.07.2017

Změna vysílacích parametrů KT v obci Rohatec

V úterý 11.7.2017 od 8:00 hodin přijde ke změně vysílacích paramentrů v kabelových rozvodech.

Detail

15.06.2017

Family Point Hodonín - Místo pro rodinu a projekt TROJLÍSTEK sblížení tří generací

FAMILY POINT místo pro rodinu Projekt TROJLÍSTEK- sblížení tří generací

Detail

29.09.2018

Dej knihám druhý život - 29.9.2018

Obecní knihovna Ratíškovice organizuje akci pod názvem Dej knihám druhý život - vyměň, prodej nebo daruj knihu v sobotu 29. září 2018 od 13:00 hod.

Detail

04.10.2018 - 06.10.2018

Pozvánka

Velká prodejní výstava podzimních dekorací

Aranžérská firma MIVA Vás zve ve dnech 4. - 6. 10. 2018 od 9:00 - 17:00 hod. na velkou prodejní výstavu podzimních dekorací, květinových a dušičkových aranžmá, keramiky a aranžérských potřeb do areálu Restaurace U Kače v Dubňanech.

Detail

04.10.2018

Divadlo O Smolíčkovi 1

Divadlo O Smolíčkovi

Obecní knihovna Rohatec a Obec Rohatec Vás zvou na klasickou pohádku O Smolíčkovi v podání loutkáře Tomáše Machka. Divadlo se uskuteční v KD Rohatec nebo v areále "Pod zeleným" 4.10.2018 od 16:00 hod. Po představení budou následovat tvořivé dílničky pro děti.

Detail

06.10.2018

Den seniorů 1

Den seniorů

Klub důchodců Rohatec z.s. zve na Den seniorů v sobotu 6. října 2018 do KD Rohatec. Začátek je v 18:00 hod. K poslechu a tanci hraje dechová hudba Horenka. Předprodej vstupenek ve stánku u paní Zemské.

Detail

08.10.2018 - 09.10.2018

Pozvánka

Podzimní burza dětského oblečení

SRPŠ Rohatec pořádá ve dnech 8. - 9. 10. 2018 v Kulturním domě Rohatec Podzimní burzu dětského oblečení.

Detail

08.10.2018 - 09.10.2018

Podzimní burza dětského oblečení

SRPŠ Rohatec pořádá Podzimní burzu dětského oblečení ve dnech 8. - 9.10.2018 v KD Rohatec.

Detail

14.10.2018

Divadelní představení Plejtvák

Divadelní představení Plejtvák

ZO Českého zahrádkářského svazu Rohatec a Obec Rohatec Vás zvou na komedii Plejtvák v podání DS Svatopluk při DK Hodonín. Představení se koná v neděli 14. října 2018 od 18:00 hod. v KD Rohatec.

Detail

26.08.2018

Hody 2018

Hody 2018

Detail

07.04.2018

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Detail

17.03.2018

Velikonoční výstava a výstava panenek

Velikonoční výstava a výstava panenek

Detail

27.08.2017

Hody 2017

Hody 2017

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail

17.06.2017

Dětský folklórní festival 2017

Dětský folklórní festival 2017

Detail