Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

21.02.2018

Zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Na doporučení ředitelky protiepidemického odboru KHS JmK se sídlem v Brně, byl s účinností od 19.února t.r. do odvolání vyhlášen v nemocnici TGM Hodonín, p.o. na všech lůžkových odděleních zákaz návštěv.

Detail

13.02.2018

Systém samoobslužného odbavení cestujících EasyGO na mezinárodním hraničním přechodu letiště Václava Havla Praha

Informační materiály o využití systému samoobslužného odbavení cestujících EasyGO na mezinárodním hraničním přechodu letiště Václava Havla Praha. Vzhledem k tomu, že systém EasyGO umožňuje snadný a rychlý průchod hraniční kontrolou, je uvedený materiál užitečným návodem pro držitele biometrických cestovních pasů jak moderním a komfortním způsobem překročit hranice.

Detail

09.01.2018

Výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec

Oznamujeme občanům, že výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec činil 97 383,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Detail

18.12.2017

Pasportizace Slovácka

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) zahajuje rozsáhlé mapování turistických cílů, aktivit a podnikatelů v cestovních ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Horňácka.

Detail

15.11.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.12.2017 - Rohatec

Přerušení dodávky elektrické energie bude dne 13.12.2017 od 07:30 do 15:30 hod, vypnutá oblast: Rohatec - Budovatelská od č.42 a č.31 po ul.Hodonínská,ulice U Parku od č.23 po č.3( levá strana ), ulice Hodonínská od č.4 a č.27 po č.2 a 1, ulice Revoluční, U Zastávky, Za Tratí

Detail

30.09.2017

Změna příloh ke směrnici o DPH

Nové znění Přílohy č. 1 a 3 ke Směrnici o DPH bylo schváleno radou na zasedání dne 21. 9. 2017 usnesením č. 3.2/71-R2017.

Detail

03.07.2017

Změna vysílacích parametrů KT v obci Rohatec

V úterý 11.7.2017 od 8:00 hodin přijde ke změně vysílacích paramentrů v kabelových rozvodech.

Detail

24.02.2018

Fašank 1

Fašank

Klub důchodců Rohatec zve své příznivce na Fašank, který se koná v sobotu 24.2.2018 od 18:00 hod. v KD Rohatec. K tanci i poslechu hraje dechová hudba Rubín ze Skalice. Předprodej vstupenek ve stánku u paní Zemské.

Detail

03.03.2018

Discoples 1

Discoples

Obec Rohatec Vás srdečně zve na Discoples, který se koná v sobotu 3. března 2018 od 20.00 hod. v KD Rohatec. Hraje DJ Filip BURIAN. Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek na Obecním úřadě.

Detail

27.08.2017

Hody 2017

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail

17.06.2017

Dětský folklórní festival 2017

Detail

08.05.2017

24. ročník běhu "Rohatecká 10"

Detail

16.03.2017

Rohatec z ptačí perspektivy

Detail

16.03.2017

Rohatec v současnosti

Detail