Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

13.09.2017

Oznámení o přerušení el. energie dne 6. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hod.

Dne 6. 10. 2017 od 7:30 do 15:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie pro oblasti: Rohatec - celá obec + průmyslová zóna TS Rohatec Úpravna vody, Rohatec-Kolonie TS Impregna-Rohatec, Mírová 349/59, Roztrhánky 954, TS ZD - Jozef Hokinka, Vítězná 1228/13, Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, Thermo Home s.r.o., Moravní 1215/8, TS ČSD-ul. Nádražní a část ul. Mírová - od ul.Proletářská po ul. Nádražní + čp. 755/80, Hodonín TS Vojsko - Město Hodonín, Purkyňova, TS U vodárny - lokalita zahrádek u vodárny, TS Zahrádkáři - lokalita zahrádek za hřbitovem (osada Vodárna). Mapy oblastí naleznete v příloze.

Detail

08.09.2017

Výluka na trati 343 Hodonín - Vrbovce dne 15. 9. - 6. 10. 2017 v úseku Sudoměřice nad Moravou - Rohatec

České dráhy oznamují výluku na trati 343 - Hodonín - Vrbovce v úseku Sudoměřice nad Moravou - Rohatec ve dnech 15. 9. až 6. 10. 2017. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusovou dopravou. Více informací naleznete v příloze.

Detail

01.09.2017

Dotazníkové šetření

Obec Rohatec si velmi váží názoru občanů. Proto si vás dovolujeme oslovit s krátkým dotazníkem. Dotazníkový průzkum je součástí zpracovávané komunikační strategie obce v rámci dotačního projektu "Efektivní veřejná správa".

Detail

30.08.2017

Oznámení o přerušení el.energie dne 26. 9. 2017

Dne 26. 9. 2017 od 8:00 do 13:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie pro oblast TS Hodonín Sitel - UPS ČR s.r.o. Hodonín K/8855 (u hřbitova), Hodonín, TS Zahrádkáři, TS U Vodárny - lokalita zahrádek za hřbitovem (osada Vodárna), lokalita zahrádek u vodárny a TS Hodonín Vojsko - Město Hodonín, Purkyňova K/8641. Mapu oblasti naleznete v příloze.

Detail

30.08.2017

Směrnice obce Rohatec k DPH - dodatek č. 2 Přílohy č. 1 a 3

Dodatek č. 2 Přílohy č. 1 a 3 ke Směrnici o DPH se týká prodeje knihy, prodeje staré dlažby z chodníků a cen služeb a nájmu spojených s hrobovým místem, byl schválen radou na zasedání dne 10. 8. 2017 usnesením č. 4.4/67-R2017.

Detail

03.07.2017

Změna vysílacích parametrů KT v obci Rohatec

V úterý 11.7.2017 od 8:00 hodin přijde ke změně vysílacích paramentrů v kabelových rozvodech.

Detail

15.06.2017

Family Point Hodonín - Místo pro rodinu a projekt TROJLÍSTEK sblížení tří generací

FAMILY POINT místo pro rodinu Projekt TROJLÍSTEK- sblížení tří generací

Detail

22.09.2017

Pozvánka

WORKSHOP "Policistou na zkoušku"

Policie České republiky pořádá náborový i osvětový workshop "Policistou na zkoušku", jenž se bude konat dne 22. září 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v Hodoníně-areál stadionu U Červených domků. Více informací naleznete v příloze.

Detail

23.09.2017

BIOvodák 2017 1

BIOvodák 2017

BIOvodák 2017 o meandrech řeky Moravy okem a ústy biologa

Detail

23.09.2017 - 24.09.2017

Místní výstava drobného zvířectva 1

Místní výstava drobného zvířectva

ZO ČSCH Rohatec pořádá ve dnech 23. - 24.9.2017 Místní výstavu drobného zvířectva v chovatelském areálu v Rohatci.

Detail

04.10.2017

Veletrh pracovních příležitostí je tu pro Vás !

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s partnery připravuje " Veletrh pracovních příležitostí" dne 4.10.2017 v Kyjově dne 18.10.2017 ve Veselí nad Moravou

Detail

26.08.2017 - 24.09.2017

Pozvánka

Výstava u příležitosti 100. výročí narození paní Anny Netíkové

Obec Rohatec si Vás dovoluje pozvat na výstavu u příležitosti 100. výročí narození paní Anny Netíkové.

Detail

14.10.2017

7. materiální sbírka

Sbor dobrovolných hasičů Rohatec a Oblastní charita Hodonín pořádají 7. materiální sbírku. Darovat můžete oblečení, obuv, deky, prostěradla, bytový textil, nádobí, čistící prostředky, hygienické potřeby či hračky. Sbírka je určena pro azylový dům pro matky s dětmi.

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail

08.05.2017

24. ročník běhu "Rohatecká 10"

Detail

16.03.2017

Rohatec z ptačí perspektivy

Detail

16.03.2017

Rohatec v současnosti

Detail

16.03.2017

Rohatec na historických fotografiích

Detail

04.12.2016

Mikulášský karneval 2016

Detail