Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

19.09.2018

Dítě

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

Obec Rohatec připravuje na 27.10.2018 vítání dětí do života. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého dítěte v obřadní síni obecního úřadu, ať se přihlásí do 15.10.2018 na matrice obecního úřadu. Přineste s sebou rodný list dítěte.

Detail

17.09.2018

Svoz plastů a TTP - pátek 5.října 2018

Oznamujeme občanům, že svoz plastů a TTP proběhne v pátek 5.října 2018.

Detail

11.09.2018

Svoz BIO odpadu v obci - středa 19.září 2018

Oznamujeme občanům , že svoz BIO odpadu proběhne ve středu 19. září 2018.

Detail

21.08.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 19. 9. 2018

Dne 19. 9. 2018 od 7:30 do 13:30 hod. bude přerušena dodávka el. energie pro oblast Rohatec trafostanice Drůbežárna - Agropodnik Hodonín a.s. Rohatec.

Detail

15.08.2018

Dotazník pro obyvatele 1

Dotazník pro obyvatele

Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme stanovit perspektivu obce ve všech oblastech působnosti na následujících 6 let. Vypracování programu rozvoje je nezbytnou součástí žádostí o dotace. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory, a proto se na vás obracíme se žádostí o zodpovězení následujících otázek. Kromě vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž zjistit další konkrétní podněty.

Detail

22.03.2018

Aktuální informace týkající se cestování do zahraničí

Aktuální informace, které se týkají cestování do zahraničí, výše správních poplatků a lhůt pro vydávání cestovních dokladů naleznete v přiloženém letáku nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx („Včasné vyřízení dokladů před letní sezónou 2018“).

Detail

30.09.2017

Změna příloh ke směrnici o DPH

Nové znění Přílohy č. 1 a 3 ke Směrnici o DPH bylo schváleno radou na zasedání dne 21. 9. 2017 usnesením č. 3.2/71-R2017.

Detail

20.09.2018

Slavnostní otevření přístavby ZŠ 1

Slavnostní otevření přístavby ZŠ

Obec Rohatec zve všechny občany na slavnostní otevření nové přístavby základní školy, které se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2018 v 16:00 hod.

Detail

22.09.2018

Den s policií ČR  1

Den s policií ČR

Policie České republiky, krajské ředitelství policie JmK územní odbor Hodonín Vás zve na DEN S POLICIÍ ČR 22. září 2018 v 9:00 hodin do areálu Policie ČR, Hodonín, Velkomoravská 16

Detail

29.09.2018

Dej knihám druhý život - 29.9.2018

Obecní knihovna Ratíškovice organizuje akci pod názvem Dej knihám druhý život - vyměň, prodej nebo daruj knihu v sobotu 29. září 2018 od 13:00 hod.

Detail

06.10.2018

Den seniorů 1

Den seniorů

Klub důchodců Rohatec z.s. zve na Den seniorů v sobotu 6. října 2018 do KD Rohatec. Začátek je v 18:00 hod. K poslechu a tanci hraje dechová hudba Dolinečka ze Sudoměřic. Předprodej vstupenek ve stánku u paní Zemské.

Detail

14.10.2018

Divadelní představení Plejtvák

Divadelní představení Plejtvák

ZO Českého zahrádkářského svazu Rohatec a Obec Rohatec Vás zvou na komedii Plejtvák v podání DS Svatopluk při DK Hodonín. Představení se koná v neděli 14. října 2018 od 18:00 hod. v KD Rohatec.

Detail

17.10.2018

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 1

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Obec Rohatec a Obecní knihovna Rohatec Vás zve na setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, které se uskuteční ve středu 17. října 2018 od 18 hodin v KD Rohatec.

Detail

29.06.2018 - 31.10.2018

Pozvánka

Výstava OSUDOVÁ OSMNÁCTKA

Muzejní spolek v Lužicích pořádá na Starém kvartýru výstavu OSUDOVÁ OSMNÁCTKA. Versnisáž se bude konat v pátek 29. 6. 2018 v 18:00 hod. V galerii je také výstava obrazů Františka Dvořáka z Lužic. Více informací naleznete v pozvánce.

Detail

26.08.2018

Hody 2018

Hody 2018

Detail

07.04.2018

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Detail

17.03.2018

Velikonoční výstava a výstava panenek

Velikonoční výstava a výstava panenek

Detail

27.08.2017

Hody 2017

Hody 2017

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail

17.06.2017

Dětský folklórní festival 2017

Dětský folklórní festival 2017

Detail