Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

15.01.2018

Svoz vánočních stromků - středa 17.1.2018

Oznamujeme občanům, že svoz vánočních stromků proběhne ve středu 17.1.2018.

Detail

12.01.2018

Výluka v železniční stanici Hodonín a traťovém úseku Hodonín - Rohatec ve dnech 15. 1. 2018 až 16. 1. 2018

České dráhy informují, že od 15. 1. 7:40 hod. do 16. 1. 2018 24:00 hod. proběhne výluka v železniční stanici Hodonín a traťovém úseku Hodonín - Rohatec, během které bude omezena kapacita železniční infrastruktury. Osobní vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Sudoměřice nad Moravou - Hodonín a zpět. Více informací naleznete v příloze.

Detail

10.01.2018

Uzavírka železničního přejezdu na Kolonii

Oznamujeme občanům, že ve dnech 22.1.2018 od 8:00 hodin do 23.1.2018 16:00 hodin bude z důvodu údržby uzavřen železniční přejezd trati Břeclav-Přerov na silnici č. III/4258 na Kolonii. Objízdná trasa vede po silnici I/55 přes Hodonín - Pánov.

Detail

09.01.2018

Výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec

Oznamujeme občanům, že výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec činil 97 383,-Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Detail

04.01.2018

Rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční zpráva informuje o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí od 22. 1. 2018 do 2. 2. 2018, viz. příloha.

Detail

18.12.2017

MAS Dolní Morava vyhlašuje dotační výzvu

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. dne 15.12.2017 vyhlašuje Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termín příjmu žádostí je od 2.1.2018 do 31.1.2018 do 15:00, podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Detail

18.12.2017

Pasportizace Slovácka

Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS) zahajuje rozsáhlé mapování turistických cílů, aktivit a podnikatelů v cestovních ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Horňácka.

Detail

20.01.2018

Plakát

15. Reprezentační ples obce

Obec Rohatec Vás srdečně zve na 15. Reprezentační ples obce, který se uskuteční 20. ledna ve 20.00 hodin v KD Rohatec. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Gloria, DJ Mytus a Varmužova cimbálová muzika.

Detail

03.02.2018

Krojový ples

Obec Rohatec a rohatecká chasa Vás zvou na Krojový ples, který se uskuteční v sobotu 3. února 2018 od 20 hodin v KD Rohatec.

Detail

10.02.2018

Tradiční hasičský ples 1

Tradiční hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Rohatec Vás srdečně zve na Tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 10.2.2018 od 20 hodin v sále KD Rohatec. K tanci a poslechu hraje hudební skupina KOMBET a DJ Tomy.

Detail

27.08.2017

Hody 2017

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail

17.06.2017

Dětský folklórní festival 2017

Detail

08.05.2017

24. ročník běhu "Rohatecká 10"

Detail

16.03.2017

Rohatec z ptačí perspektivy

Detail

16.03.2017

Rohatec v současnosti

Detail