Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 453x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 430x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 443x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 374x

Poplatky

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 349x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 264x

Ohlášení místního poplatku z ubytování Staženo: 215x

Vyúčtování místního poplatku z ubytování Staženo: 210x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 327x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 291x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 380x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 327x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 283x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 304x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 414x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 124x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 110x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 100x

Stránka

  • 1