Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 513x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 496x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 505x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 444x

Poplatky

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 7x

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 464x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 302x

Ohlášení místního poplatku z pobytu Staženo: 251x

Vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 248x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 438x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 338x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 530x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 365x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 326x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 338x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 563x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 155x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 139x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 133x

Stránka

  • 1