Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 395x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 370x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 384x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 312x

Poplatky

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 271x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 207x

Ohlášení poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 163x

Vyúčtování místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 161x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 193x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 220x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 285x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 275x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 239x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 258x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 218x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 62x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 62x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 58x

Stránka

  • 1