Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 542x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 513x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 521x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 460x

Poplatky

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 37x

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 486x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 323x

Ohlášení místního poplatku z pobytu Staženo: 263x

Vyúčtování místního poplatku z pobytu Staženo: 260x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 461x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 374x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 581x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 378x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 345x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 350x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 604x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 170x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 147x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 142x

Stránka

  • 1