Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 490x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 474x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 482x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 423x

Poplatky

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 431x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 289x

Ohlášení místního poplatku z ubytování Staženo: 238x

Vyúčtování místního poplatku z ubytování Staženo: 235x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 390x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 322x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 472x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 347x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 314x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 327x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 516x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 143x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 128x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 121x

Stránka

  • 1