Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 365x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 337x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 355x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 285x

Poplatky

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 256x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 188x

Ohlášení poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 146x

Vyúčtování místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 150x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 174x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 208x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 262x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 262x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 221x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 241x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 190x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 47x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 47x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 41x

Stránka

  • 1