Obsah

Formuláře

Dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování dotací z ropočtu Obce Rohatec Staženo: 335x

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rohatec Staženo: 313x

Rozpočet a financování aktivity Staženo: 331x

Finanční vyúčtování dotace z rozpočtu obce Staženo: 264x

Poplatky

Přihlášení k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu Staženo: 231x

Změnová karta k místnímu poplatku za komunální odpad Staženo: 165x

Ohlášení poplatníka místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 121x

Vyúčtování místního poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 130x

Přiznání k místnímu poplatku ze psů Staženo: 136x

Ostatní

Přihláška k připojení internetu prostřednistvím televizniho kabelového rozvodou Staženo: 187x

Žádost o přidělení čísla popisného RD Staženo: 243x

Žádost o udělení souhlasu s umístěním, realizací a užíváním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, přípojky plynu, přípojky NN a vjezdu k RD Staženo: 236x

Žádost o vydání povolení k připojení místní komunikace Staženo: 199x

Žádost o poskytnutí zápůjčky vlastníkům obytných budov z účelového Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 212x

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 152x

Pravidla obce Rohatec pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z Fondu rozvoje bydlení obce Rohatec Staženo: 15x

Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 16x

Dodatek č. 2 k pravidlům pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FRB obce Rohatec Staženo: 19x

Stránka

  • 1