Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení 2019

Obecně závazná vyhláška Obce Rohatec č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 73x

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 49x

Příloha č. 2 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 31x

Příloha č. 3 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 35x

Vyhlášky a nařízení 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 371x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 274x

Vyhlášky a nařízení 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002 Staženo: 328x

Vyhlášky a nařízení 2015

Nařízení obce č. 2/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Staženo: 348x

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 Staženo: 326x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Staženo: 450x

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na vymezených veřejných prostranstvích Staženo: 390x

Vyhlášky a nařízení 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o závazných částech územního plánu obce Rohatec Staženo: 315x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 Staženo: 301x

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Staženo: 334x

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 Staženo: 318x

Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 Staženo: 316x

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Staženo: 309x

Vyhlášky a nařízení 2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Staženo: 369x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Staženo: 294x

Vyhlášky a nařízení 2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o znaku a praporu obce Rohatec a jejich užívání Staženo: 290x

Stránka