Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení 2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Staženo: 27x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Staženo: 31x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu Staženo: 30x

Řád veřejného pohřebiště obce Rohatec Staženo: 25x

Vyhlášky a nařízení 2019

Obecně závazná vyhláška Obce Rohatec č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 316x

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 163x

Příloha č. 2 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 159x

Příloha č. 3 k OZV č. 1/2019 o místních poplatcích Staženo: 149x

Vyhlášky a nařízení 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2002 Staženo: 413x

Vyhlášky a nařízení 2015

Nařízení obce č. 2/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Staženo: 460x

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 Staženo: 402x

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na vymezených veřejných prostranstvích Staženo: 484x

Vyhlášky a nařízení 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o závazných částech územního plánu obce Rohatec Staženo: 402x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 Staženo: 377x

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Staženo: 494x

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 Staženo: 386x

Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 Staženo: 390x

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Staženo: 386x

Vyhlášky a nařízení 2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Staženo: 473x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Staženo: 371x

Stránka