Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rohatec
Rohatec

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstské tábory červenec 2024

Obec Rohatec bude organizovat v letošním roce tři příměstské tábory pro děti 1. – 5. třídy.

Jaké tábory vám nabízíme?

Únik z Rohatca (turnus č.1)

Termín: 1–4. července 2024

Účastnický poplatek: 2.000, - Kč/ dítě.

Pokud máš rád řešení logických úkolů spojených se sportovními výkony a spolupráci s kamarády, tak úniková hra propojená s obcí Rohatec je to pravé pro Tebe.  Bude se líbit sportovně, logicky i výtvarně založeným dětem, které vyzkouší své nadání i na celodenním výletě. 

 

Jumanji! Vítejte v džungli (turnus č.2)

Termín: 8–12. července 2024

Účastnický poplatek: 2.400, - Kč/dítě

Láká tě dobrodružné putování, objevování a plnění záhadných úkolů, při kterých zaměstnáš tělo i mozek? Přidej se k nám do týmu! Hledáme hráče všech talentů a dovedností, kteří vše využijí i na celodenním výletu. Společnými silami zachráníme tajný svět Jumanji!

 

Olympijské hry (turnus č.3)

Termín: 15-19.července 2024

Účastnický poplatek: 2.400, - Kč

Máš radost z pohybu, spolupráci s kamarády a tvořivého ducha?  Budeme společně ladit formu na olympiádu v Paříži. Trénink všech dovedností proběhne i na celodenním výletě. Neváhej a přijď si zasportovat!

 

Jak bude tábor probíhat?

Tábor se uskuteční v nejbližším okolí ZŠ a MŠ Rohatec nebo bude vycházka po okolí, popř. výlet. Stravování dětí (svačina, oběd, svačina, pitný režim) bude zajištěno z kuchyně Základní školy v Rohatci. Tábor bude každý den probíhat od 7:00 hod do 16:00 hod.  Příchod dětí bude probíhat od 7:00 hod do 8:00 hod a vyzvedávání od 15:00 hod do 16:00 hod nebo dle domluvy. 

Na kolik táborů mohu děti přihlásit?

Jedno dítě může být přihlášeno v případě volných kapacit na všechny 3 turnusy táborů.

Můžu přihlásit sourozence a budu mít nějakou slevu?

Ano, sourozenci jsou vítaní. Cena za druhé dítě je stanovena na 2.000, - Kč na turnus.

Příměstské tábory a mimořádná a krizová opatření v souvislosti s Covid-19

Obec Rohatec jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

Jak přihlásím své dítě na tábor?

  1. Napište na e-mail: rohatec.tabor@gmail.com. V předmětu e-mailu uveďte turnus a jméno dítěte (např. turnus č. 2, Pavel Novák). Do zprávy sdělte jméno a telefonní kontakt na zákonného zástupce, turnus a název tábora, jméno dítěte a jeho datum narození (slouží pro průkazné vytvoření pořadníku). Emailem dostanete odpověď, zda máte rezervované místo.
  2. Vyplňte Přihlášku dítěte, Smlouvu o poskytování služeb péče o děti (vyberte správný turnus) a musí ji podepsat oba zákonní zástupci. Dokumenty jsou ke stažení na stránkách obce.                                                                                                  

Tyto dokumenty odevzdejte do schránky na Obecním úřadě Rohatec nebo zašlete poštou na OÚ Rohatec nebo pošlete datovou schránkou je6bbru do 30.5.2024. Na obálku napište TÁBOR.

  1. Uhradíte účastnický poplatek v ceně uvedené výše u názvu akce na účet 23327671/0100 (Komerční banka, a.s.) nejpozději do 30.5.2024

Pro 1. turnus (1.7.- 4.7.2024): VS 31171  

Pro 2. turnus (8.7.- 12.7.2024): VS 31172  

Pro 3. turnus (15.7.- 19.7.2024): VS 31173

 zpráva pro příjemce: jméno dítěte/dětí!!!!!

  1. Pokud nebudou včas dodány dokumenty nebo zaslaná platba na účet, musíme bohužel nabídnout místo dalšímu zapsanému účastníkovi.
  2. Teprve ve chvíli, kdy obdržíme přihlášku dítěte a platbu na účet, je registrace potvrzena a místo závazně rezervováno.

 

Co bude třeba odevzdat při nástupu na tábor vedoucímu tábora?

- potvrzení o bezinfekčnosti

- informace o zdravotním stavu dítěte

- informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora (ke stažení na internetových stránkách obce)

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

Co má mít dítě s sebou na tábor?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora

- vhodnou obuv dle počasí a uvážení,

- batůžek

- láhev na vodu viditelně podepsanou

 

Základní pravidla:

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě

  přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným

  v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.

- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví

  a to nejdéle do 8:00 daného dne u pořadatele tábora. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.

- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů

   před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%.

- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů

   účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.

- Dítě je povinno dbát pokynů vedoucích.

- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.

- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.

- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.

- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

 

KONTAKTNÍ EMAIL

e-mail: rohatec.tabor@gmail.com

Dokumenty

Plakát k táborům

Příměstské tábory 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 40×
Vloženo: 9. 2. 2024

Přihláška dítěte na příměstské tábory

Přihláška dítěte na příměstské tábory 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,75 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 31. 1. 2024

Smlouva o poskytování služeb péče o děti - 1. turnus

Smlouva o poskytování služeb péče o děti- 1.turnus.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,12 kB
Staženo: 40×
Vloženo: 31. 1. 2024

Smlouva o poskytování služeb péče o děti - 2. turnus

Smlouva o poskytování služeb péče o děti- 2.turnus.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,04 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 31. 1. 2024

Smlouva o poskytování služeb péče o děti - 3. turnus

Smlouva o poskytování služeb péče o děti- 3.turnus.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,04 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 31. 1. 2024

Zplnomocnění, bezinfekčnost, GDPR

Zplnomocnění, bezinfekčnost, GDPR.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,38 kB
Staženo: 83×
Vloženo: 31. 1. 2024

Mohlo by Vás zajímat