Obsah

Zpravodaj Rohatecký svět

 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1400 kusů, distribuce do vyhovujících domovních schránek, k dostání je také zdarma na radnici.

Reklama ve zpravodaji Rohatecký svět je možná za poplatek: 

- celá strana A4  600,- Kč,  půl strany A4 300,- Kč , čtvrt strany A4 200,- Kč 

 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecký svět - r. 2023

Rohatecký svět 1/2023 Staženo: 129x

Rohatecká obec - r. 2022

Rohatecká obec 6/2022 Staženo: 232x

Rohatecká obec 5/2022 Staženo: 378x

Rohatecká obec 4/2022 Staženo: 406x

Rohatecká obec 3/2022 Staženo: 256x

Rohatecká obec 2/2022 Staženo: 393x

Rohatecká obec 1/2022 Staženo: 516x

Rohatecká obec - r. 2021

Rohatecká obec 6/2021 Staženo: 634x

Rohatecká obec 5/2021 Staženo: 423x

Rohatecká obec 4/2021 Staženo: 654x

Rohatecká obec 3/2021 Staženo: 486x

Rohatecká obec 2/2021 Staženo: 649x

Rohatecká obec 1/2021 Staženo: 735x

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 6/2020 Staženo: 545x

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 693x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 1,203x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 1,306x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 706x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 1,614x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1,598x

Stránka