Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rohatec
Rohatec

Knihovna

Adresa:

Obecní knihovna se nachází v nově zrekonstruované budově Domu občanských aktivit

  • Obecní knihovna Rohatec
  • Školní 236/3
  • 69601 Rohatec

Kontakty:

Knihovna je v češtině mladé slovo. Setkáváme se s ním prvně v roce 1560. Ke konci XV. století se říkalo knihovně "libriář". Tento název vznikl z latinského označení librarium. Co si pod těmito slovy lidé představovali? V různých dobách byl pojem knihovny vykládán různě. Byla to místnost, v níž se knihy uchovávají, později sbírka knih za účelem výchovným a vzdělávacím a ještě později vědecká a osvětová instituce, zabývající se soustavným získáváním, uchováním a půjčováním knih čtenářům.

Na našem území začaly knihovny vznikat po příchodu křestánství v X. století. Po založení University Karlovy v roce 1348 začaly vznikat kolejní knihovny. Ty dnes tvoří nejstarší část Universitní knihovny v Praze. Na konci XVIII. století začalo budování vědeckých knihoven. Začínají se rozvíjet lidové knihovny.

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 byl podnětem i pro novou etapu vývoje knihoven. První knihovnický zákon z roku 1919 nařídil vybudovat veřejné knihovny ve všech obcích. Během 10 let měla Československá republika jednu z nejhustších sítí veřejných knihoven. Veřejné knihovny, jak už jejich název říká, slouží široké veřejnosti. Svou přístupností všem občanům a dětem se stávají informačním, vzdělávadm i kulturním centrem obce. Už staří Římané říkali: "Kdo ví, kde se poučit, je již poučen."

Knihovny se dělí na dva základní typy - na knihovny vědecké a knihovny osvětového charakteru. Vědecké pak na všeobecné a speciální. Mezi knihovny osvětového charakteru patří místní knihovny, školní knihovny, nemocniční, vojenské, lázeňské apod.

Kniha je nejdůležitějším prostředkem veškerých informací. Místní knihovna v Rohatci byla po mnohaleté přestávce znovu vybudována v roce 1973. Několikrát se stěhovala a vystřídala několik dobrovolných knihovnic. Nejprve bylo sídlo knihovny na místě, kde v současné době stojí nový Obecní úřad, tj. vedle pošty. Tyto prostory byly naprosto nevyhovující. Vlhko, plíseň, zima a myší společnost byla pro uložení knižního fondu i práci knihovnic velmi nepříznivá. Po nějaké době se knihovna přestěhovala naproti, do budovy stávajícího řeznictví. Také zde nebylo zrovna útulno. Všechna negativa nás pronásledovala dále. Následovalo další stěhování do prostor nové mateřské školy, kde bylo prostředí velmi pěkné a také čtenářů bylo hodně. V prosinci 1994 se Místní kmhovna musela vystěhovat z prostor MS pro nedostatek místa pro umístění dětí. Vzhledem k tomu, že v obci se nenašly potřebné prostory pro MK, stěhuje se v lednu 1995 na Kolonii do budovy závodu Maryša, pronajaté za tímto účelem. Zde jsou vnitřní prostory vyhovující jak po plošné stránce, tak i světla a tepla. Budova však vyžaduje generální opravu, včetně střechy. Následně je budova odkoupena do majetku obce, její stav ale není dobrý.

V roce 2013 se však začíná s rekonstrukcí budovy staré základní školy. V jejích prostorách se naskýtá ideální prostor pro umístění obecní knihovny. Slavnostní otevření knihovny ve zcela nových prostorách se uskutečnilo v sobotu 22. srpna 2015.

Organizace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat