Obsah

Ing. Jarmil Adamec Ph.D.


Role v org. struktuře

Obec Rohatec - starosta
Květná 359/1, Rohatec

Zastupitelstvo obce - starosta
Květná 359/1, Rohatec

Rada obce - starosta
Květná 359/1, Rohatec

Povodňová komise - předseda

Starosta - starosta

Redakční rada obecních novin - člen